“MENSEN HEBBEN DE HULPBRONNEN VOOR VERANDERING IN ZICH.”

EIGENAARSCHAP VORMT DE BASIS VAN COACHING BIJ Tricom

Wij zien coaching als een leerproces, waarbij we een eindje met de coachkandidaat meelopen en dan weer afscheid nemen, waarna de coachkandidaat zijn eigen weg vervolgt.

Hoe kan ik stappen zetten?

Om te kunnen groeien heb je soms iemand nodig die kritisch is en in staat is om anders te kijken naar jou en jouw werk,  zodat je nieuwe inzichten krijgt en blijft leren. Wij zien het als onze rol om jou te stimuleren bij jouw ontwikkeling. Je krijgt inzicht in jezelf en inzicht in je gedrag en wat dit doet met je omgeving. Hierdoor ontstaan er voor jou nieuwe keuzemogelijkheden. 

Coaching is wat ons betreft belangeloos,  zonder oordeel maar zeker niet vrijblijvend. We werken volgens de ethische beroepscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).

Teamcoaching

Ongeveer 70% van de reorganisaties blijkt te mislukken. Behoor tot de succesvolle 30% en profiteer van teamcoaching.

 

Hoe meer je stuurt, hoe passiever je team wordt. Herken je dat?
Hoe kun je de verantwoordelijkheid voor het resultaat van het team vergroten op het gebied van prestatie, proces en het eigen functioneren? Bij teamcoaching gaat het om een gezamenlijke en eenduidige doelstelling, maar het meest essentiële doel is gezamenlijk eigenaarschap. Teambelang gaat vóór individueel belang en dat is belangrijk in relatie tot de organisatie en de klant. 

E-coaching

E-coaching is een persoonlijke en directe manier van coachen met merkbare resultaten.

 

E-coaching maakt frequent contact mogelijk en is onafhankelijk van tijd en plaats. Hierdoor ontstaat een levendige interactie en meer betrokkenheid. Dit leidt ertoe dat je sneller leert. E-coaching werkt als zelfstandige vorm, maar gaat ook goed samen met face-to-face-gesprekken.

Ja, ik wil de zaag scherp houden