AAN HET WERK MET ASSESSMENTTOOLS

Er is altijd iets in wat jij doet, waardoor de ander doet wat hij doet. Wie daar kritisch naar durft te kijken vergroot zijn inzicht en zijn invloed en krijgt meer van zijn omgeving gedaan. Onderstaand vind je enkele zelfreflectietools die dit inzicht op een pragmatische manier geven. 

DISC

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse geeft inzicht in het gedrag van de mens. Het brengt gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Deze tool geeft antwoord op vragen als:

.

  • Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?

  • Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever?

  • Waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

METAPROFIELANALYSE

Onze denkwijze bepaalt hoe we ons voelen en hoe we handelen. Dit geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. Metaprofielanalyse® (MPA) is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden. Zie het als een röntgenapparaat voor de menselijke denkwijze. Uiteraard meet deze tool niet wat je denkt, maar hóe je denkt. MPA brengt de persoonlijke denkstijl van personen, teams of organisaties in kaart.

Ja, ik wil de zaag scherp houden